miercuri, 25 noiembrie 2015

25 Noiembrie termen limita pentru urmatoarele obligatii:


miercuri
25
noiembrie
Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2015.
Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.
O.G. 77/2011
art. 5 alin. (8)
miercuri
25
noiembrie
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.
- din premii şi jocuri de noroc
- obţ. de nerezidenţi
- din alte surse
C.F.
art. 52 alin. (3)
art. 52^1 alin. (1) şi (4)
art. 77 alin. (6)
art. 79 alin. (3)
art. 116 alin. (4) şi (5)
miercuri
25
noiembrie
Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată)
Contribuabilii care obţin venituri  din închirierea în scop turistic a camerelor  situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv
C.F. art. 62^1 alin. (8)
miercuri
25
noiembrie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100
  
lunar
Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1
OPANAF 3136/2013

alte termene
Contribuabilii prevăzuţi în  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
miercuri
25
noiembrie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112   pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;
- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)
C.F. art. 296^19
OMFP 1045/2012
miercuri
25
noiembrie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224
Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
C.F.art.60
alin. (2)
OPANAF  52/2012
miercuri
25
noiembrie
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
  
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)
C.F.art.156^2
alin. (1)
OPANAF 1790/2012
miercuri
25
noiembrie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă  Formular 301    
Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
C.F. art. 156^3
alin. (2)
OPANAF 30/2011
miercuri
25
noiembrie
Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307
Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.
OPANAF 2223/2013
miercuri
25
noiembrie
Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid
de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt
obligate la plata TVA
OPANAF 2224/2013
miercuri
25
noiembrie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
C.F.art. 156^4
OPANAF 3162/2011
miercuri
25
noiembrie
Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3806/2013
miercuri
25
noiembrie
Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097
Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.
OPANAF 3884/2013


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu