marți, 22 decembrie 2015

Depunerea documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal!Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal 

In vigoare de la 01.01.2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 18.12.2015 


Extras din ``Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmcit de consultantul fiscal`` sursa www.LEGE5.ro
`` …
(1) Prezenta procedură se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.
(2) Documentul de certificare, denumit în continuare notă de certificare, se întocmeşte de către consultanţii fiscali, definiţi potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.
 (4) Nota de certificare se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către contribuabilul titular al declaraţiei certificate pentru depunerea la organul fiscal.
(5) Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declaraţia certificată sau ulterior depunerii acesteia.
ARTICOLUL 2
Conţinutul notei de certificare
(1) Nota de certificare conţine în mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, precum şi elemente cum ar fi:
a) cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, în cazul declaraţiilor prevăzute la art. 102 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
b) cuantumul bazei de impozitare şi natura creanţei fiscale la care se referă aceasta, dacă legea prevede declararea acestora;
c) orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.
(2) În situaţia în care se certifică o declaraţie rectificativă, în nota de certificare se menţionează natura creanţei, precum şi cauzele care au generat rectificarea.
(3) În situaţia în care se certifică o declaraţie cu rezerve, în nota de certificare se menţionează motivaţia acesteia.
(4) În situaţia în care se certifică un tip de impozit/venit/taxă declarat/declarată, se consideră că certificarea vizează toate operaţiunile/informaţiile referitoare la respectivul tip de impozit/venit/taxă aferente declaraţiei fiscale certificate.
(5) În situaţia în care organul fiscal constată, din conţinutul notei de certificare, că certificarea vizează doar anumite operaţiuni/informaţii, se consideră că declaraţia fiscală aferentă respectivului tip de impozit/venit/taxă este necertificată.
(6) Modelul şi conţinutul notei de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. …```

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu