luni, 14 decembrie 2015

Documentele financiar-contabile din 2016 obligatorii!Conform Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, ce va intra în vigoare de la 01.01.2016, sunt prezentate în continuare câteve aspecte extrase din actul normativ cu privire la elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele justificative:

  • denumirea documentului; 

  •  denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;
  •  numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
  •   menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);
  • conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
  • datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;
  • numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.

De asemenea, se mai menţionează în textul actului legislativ că ``în cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare fiscală şi capitalul social…``
 
Următoarele DOCUMENTE FINANCIAR-CONTABILE ce trebuiesc păstrate timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 Rep. sunt:Nr. crt.
Denumire
Cod

Bază
Variantă

1.
Notă de recepţie şi constatare de diferenţe
14-3-1A


2.
Bon de predare, transfer, restituire
14-3-3A


3.
Bon de consum
14-3-4A


4.
- Bon de consum (colectiv)

14-3-4/aA

5.
Lista zilnică de alimente

14-3-4/dA

6.
Dispoziţie de livrare
14-3-5A


7.
Fişă de magazie
14-3-8


8.
Listă de inventariere
14-3-12


9.
- Listă de inventariere

14-3-12/b

10.
- Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)

14-3-12/a

11.
Chitanţă
14-4-1


12.
- Chitanţă pentru operaţiuni în valută

14-4-1/a

13.
Dispoziţie de plată/încasare către casierie
14-4-4


14.
Borderou de achiziţie
14-4-13


15.
- Borderou de achiziţie (de la producători individuali)

14-4-13/b

16.
Decont pentru operaţiuni în participaţie
14-4-14


17.
Ordin de deplasare (delegaţie)
14-5-4


18.
- Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale)

14-5-4/a

19.
Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe)
14-5-5


20.
- Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale)

14-5-5/a

21.
Notă de debitare-creditare
14-6-1A


22.
Fişă de cont pentru operaţiuni diverse
14-6-22


23.
- Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei)

14-6-22/a

24.
Decizie de imputare
14-8-2


25.
- Angajament de plată

14-8-2/a


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu