joi, 21 decembrie 2017

4.1a Investitii in exploatatii pomicole

 4.1a Investitii in exploatatii pomicole!
O masura cu succes in ceea ce priveste obtinerea finantarii!
 Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 27 decembrie 2017 – 30 iunie 2018 a celei de-a doua sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Fondurile disponibile pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” sunt de 85.000.000 euro
PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.1a este de 10 puncte.
PRAGURILE DE CALITATE lunare pentru sM4.1a sunt următoarele:
 40 de puncte (27.12.2017 – 27.01.2018)
 35 de puncte (28.01.2018 – 28.02.2018)
 30 de puncte (01.03.2018 – 31.03.2018)
 25 de puncte (01.04.2018 – 30.04.2018)
 20 de puncte (01.05.2018 – 31.05.2018)
 10 puncte (01.06.2018 – 30.06.2018)
 
Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1a, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din data de 27 decembrie 2017, ora 09:00.
 
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.1a este 30 iunie 2018, ora 16:00. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită, conform prevederilor Ordinul MADR nr. 154/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 202
Submăsura 4.1a - Investiții în exploatatii pomicole!SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a
• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie
BENEFICIARII:
• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer
• Ferme mici:  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 100.000 euro pentru achiziții simple;
- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

• Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

• Ferme mari:
- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).  

• Forme asociative :
- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu