joi, 21 decembrie 2017

POR/2017/2/2.2.A/ITI/1 - Investitii DELTA DUNARII

APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII
 
1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiții
 
Acest apel de proiecte este organizat în cadrul axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” 

1.2. Care este obiectivul specific al axei prioritare și al priorității de investiții?
 
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate2.
Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).
Având în vedere faptul că avantajul competitiv reprezintă un cumul de factori care condiționează competitivitatea și performanța unei companii în afaceri, POR își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte/mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței. Astfel, se are în vedere sprijinirea companiilor care operează în domenii economice în care se poate dezvolta și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, dezvoltarea activității lor economice. În acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii.
În cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

1.3. Care este regiunea în cadrul căreia se pot solicita finanțări în cadrul priorităţii de investiţii 2.2?
 
Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța,
în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016), după cum urmează:
a. „centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;
b. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
c. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză” - extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, cap. I. Contextul elaborării Strategiei, subcapitolul I.1 Contextul
Aceste localități / UAT-uri se află în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.


Având în vedere faptul că în cadrul Programului Operaţional Regional există alocare financiară dedicată zonei de Investiţii Teriotoriale Integrate Delta Dunării, aplicanţii din această zonă pot depune proiecte ale căror locuri de implementare se găsesc pe teritoriul ITI, aşa cum acesta este precizat în SIDDDD, numai în cadrul apelurilor dedicate ITI DD.
Aplicanţii localizaţi în zona ITI DD nu sunt eligibili în cadrul apelurilor regionale, sau în cadrul apelului naţional SUERD, în cazul în care proiectele depuse au locul de implementare în teritoriul ITI, aşa cum acesta este menţionat în SIDDDD.
Aplicanții localizați în zona ITI DD pot depune proiecte în cadrul apelurilor regionale, sau în cadrul apelului național SUERD, numai în cazul în care locul de implementare al proiectelor nu este pe teritoriul ITI, aşa cum acesta este menţionat în SIDDDD.
Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei operaţiuni, prin intermediul apelului de proiecte dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate, acoperă nevoile de dezvoltare de la nivelul regional și local ale zonei ITI Delta Dunării, cu privire la creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

1.4. Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții?
 
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ: 
 1. Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-lineCategoria IMM 

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional în regiunea Sud Est
 • Întreprinderi mijlocii
  60%
  Întreprinderi mici și microîntreprinderi
  70%
  Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis. A se vedea și secțiunea 2.7.2 ”Ajutorul de minimis”.
  Un proiect trebuie să includă obligatoriu o investiție în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (componenta de ajutor regional). Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis este opțională. Componenta de minimis nu poate depăși însă 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului (valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional și valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu